X

Algemene informatie

Hieronder vindt u algemene informatie over onze praktijk. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via huisarts@praktijkmedzorg.nl of bel 0546 21 22 00.

Zorg moet zo goed mogelijk aansluiten op uw wensen. Daarom is het goed om te bedenken welke wensen u heeft over uw gezondheid, uw leven en zorg.

Uw zorg- en behandelwensen bespreken
Bespreek uw wensen met uw familie en met uw (huis)arts. Dit heet een ‘Behandelwensen gesprek’. Hierin bespreekt u onder andere:

 • Hoe u in het leven staat
 • Of u weleens heeft nagedacht over welke behandelingen u wel of niet meer wilt ontvangen
 • Of u thuis verzorgd wil worden en hoe u denkt over het wonen in een verpleeghuis
 • Of u gereanimeerd zou willen worden
 • Of er iemand is die over behandelingen kan beslissen, wanneer u dit zelf niet meer kunt. Dit heet een volmacht.

De huisarts schrijft uw wensen in uw dossier.

Uw zorg- en behandelwensen opschrijven
U kunt uw wensen ook zelf opschrijven, eventueel met hulp. Er zijn verschillende verklaringen waarin u uw wensen kenbaar kunt maken. Deze verklaring(en) op papier kunt u aan uw huisarts geven. De huisarts voegt ze toe aan uw dossier en overlegt met u bij welke zorgverleners uw wensen ook bekend moeten zijn.

Van gedachten veranderd?
Het kan zijn dat u later van gedachten verandert of twijfelt aan uw beslissing. Het is goed om dit dan tegen uw familie en uw huisarts te zeggen. De huisarts kan dit makkelijk veranderen in uw dossier.

Meer informatie?
Bij uw huisarts kunt u informatie opvragen of uw verklaringen inzien. Via deze websites kunt u ook betrouwbare informatie vinden die u kan helpen nadenken over uw zorg- en behandelwensen. U zult op deze websites vaak de term ‘levenseinde’ tegenkomen. Ons doel is met u te praten over uw behandelwensen en niet zozeer over het levenseinde.

Website thuisarts

 • Ik wil nadenken en praten over mijn levenseinde
 • Ik wil de wensen voor mijn levenseinde vastleggen
 • Ik wil nadenken over reanimatie

Website rijksoverheid

Hierop vindt u onder andere informatie over de volgende onderwerpen:
Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet (meer) kan? Hoe stel ik een wilsverklaring op? Klik op de button om naar de website te gaan.

U kunt ’s morgens vóór 9:30 uur de urine in het urineluikje zetten. (Deze vindt u nabij de trapopgang naar de 1e verdieping). Vermeld uw naam, geboortedatum, BSN-nummer en uw huisarts op het speciaal daarvoor bedoelde urinepotje. Voeg hierbij een ingevuld urineformulier.  Het formulier (en urinepotjes) vindt u ook naast het urineluikje. Wij vragen u voor de uitslag dezelfde dag terug te bellen tussen 10:30 en 12:30 uur. U dient de urine in de koelkast te bewaren tot u deze naar de praktijk brengt.

U kunt het formulier ook hier online invullen. Wilt u uw naam, adres en geboortedatum op het potje zetten? Indien u een afspraak heeft voor het spreekuur en de urine wil laten controleren, geef deze dan direct bij binnenkomst aan de assistente af.

Verwijsbrieven en andere formulieren kunt u op de afgesproken dag tijdens openingstijden bij de assistente afhalen. De praktijk is dagelijks (behalve woensdagmiddag) open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur.

De huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico van  € 385,-. Dus uw telefoontje met de praktijk, uw bezoek aan de praktijk of het bezoek thuis van de huisarts wordt altijd vergoed. Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt, bijvoorbeeld bloedonderzoek, een kweek of een röntgenfoto, dan gaat dit eerst af van uw eigen risico. Dit geldt ook voor onderzoeken in de huisartsenpraktijk, onder andere longfunctietest en Holter-ECG. Daarnaast worden bepaalde medicijnen niet vergoed en zijn de kosten van verbandmateriaal vaak voor eigen rekening.

De tarieven die voor u als patiënt gelden zijn afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie raden wij u aan contact met de zorgverzekeraar op te nemen.

Wij bieden u de mogelijkheid om bloed te laten afnemen door één van onze doktersassistentes in onze huisartsenpraktijk.  De assistentes zijn allemaal gediplomeerd voor deze specifieke handeling.

Bloedafname in de huisartsenpraktijk is alleen op afspraak op dinsdag-  tot en met vrijdagmorgen.

Het voordeel van bloedafname bij ons in de praktijk:

 • U hoeft niet meer naar een prikpost voor bloedafname
 • U wordt geprikt door een bekend gezicht
 • Uw huisarts en u hebben sneller inzicht in uw ziektebeeld
 • U heeft minder kosten, door lagere belasting van uw eigen risico

Bloedafname in de huisartsenpraktijk is alleen voor laboratoriumaanvragen die door de eigen huisartsenpraktijk is aangevraagd. Voor bloedafname op verzoek van een andere arts/specialist dient u een afspraak te maken bij Unilabs of ander laboratorium.

De overgang is een normaal en natuurlijk proces bij elke vrouw maar soms verstoren de klachten uw normale leven.

Dan willen wij u graag helpen met een persoonlijk behandeladvies.

Allereerst zoeken wij uiteraard uit of uw klachten wel bij de overgang passen, vervolgens brengen we ze,  mede met behulp van laboratoriumonderzoek, in kaart en maken de speciaal opgeleide doktersassistente en een van de huisartsen een persoonlijk behandelplan.

Hierin nemen wij  uiteraard uw medische voorgeschiedenis en uw andere medicatie  mee.

Wij informeren en begeleiden u verder om u zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen

Let op, er zijn verschillende commerciële organisaties die deze hulp aanbieden tegen  commerciële tarieven. Bij ons hoort deze zorg er gewoon bij en wordt dit vergoed door uw zorgverzekeraar.

Via onze praktijk kunt u een afspraak maken voor dit speciale vrouwenspreekuur.

De huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes van uw huisartsenpraktijk brengen een wegblijftarief in rekening (niet verschenen zonder bericht), wanneer u zonder tijdig (d.w.z. uiterlijk 24 uur van tevoren) afzeggen niet verschijnt op een gemaakte afspraak. Lees hieronder meer over ons wegblijftarief.

Waarom een wegblijftarief?
Het aantal patiënten, dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. “Vergeten” is de belangrijkste oorzaak. Vergeten is menselijk, maar ook het aantal patiënten dat de spreekuren in de huisartsenpraktijk wil bezoeken neemt nog steeds toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als u niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies, maar ook dat er op dat moment niet iemand anders kan worden geholpen

Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij een wegblijftarief van € 20,– of € 40,–. Dit is afhankelijk van de voor u gereserveerde tijd. De rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

Werkwijze:

Wanneer er 1 keer niet wordt afgezegd, wordt u hierover gebeld door uw huisarts. U wordt er dan op geattendeerd dat we bij een volgende keer het wegblijftarief in rekening zullen brengen.

Bij een tweede keer niet verschijnen zonder bericht brengen wij u een bedrag in rekening. U kunt dit bedrag overmaken op onze rekening.

Kosten overzicht:

 • Consult huisarts  € 20,–
 • Dubbel consult huisarts  € 40,–
 • Consult assistente  € 20,–
 • Consult praktijkondersteuner somatiek € 40,–
 • Consult praktijkondersteuner GGZ  € 40,–

Bezwaar?
Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was, dat u niet op de afgesproken datum en tijdstip bent verschenen of de afspraak te laat heeft afgezegd. U kunt ons hierover telefonisch of per mail over informeren.

Wij reken op uw begrip voor deze maatregel en hopen op deze manier onze dienstverlening verder te verbeteren.

Twijfelt u of u slechter hoort? Dan kunt u als patiënt van MedZorg Huisartsen en als patiënt van Huisartsenpraktijk Van de Fliert uw gehoor laten testen bij MedZorg Huisartsen. De audiometrie is de betrouwbaarste gehoortest. Deze test kan de doktersassistente bij u uitvoeren.  De doktersassistente controleert eerst of het oor niet verstopt, ontstoken of beschadigd is.

Bij een audiometrie krijgt u een hoofdtelefoon op. U krijgt lage en hoge, zachte en hardere tonen te horen. U drukt op een knopje als u de toon hoort. Zo wordt duidelijk welke tonen u nog kunt horen met elk oor. Dit geeft soms ook informatie over de oorzaak van slechthorendheid.

De uitslag van de gehoortest wordt door de doktersassistente met de huisarts besproken en het beleid wordt aan u mede gedeeld.

Formulieren

De onderstaande formulieren kunt u downloaden door op de button te klikken.

Resultaten patiëntentevredenheidsonderzoek 2021

In de afgelopen maanden hebben een aantal patiënten de moeite genomen om voor ons een vragenlijst in te vullen over de praktijk. De uitslagen van dit onderzoek zijn door een extern bureau (NPA) geanalyseerd en worden besproken met het hele team.

Patiënten zijn met name tevreden over de bereikbaarheid van de praktijk; de openingstijden en telefonische bereikbaarheid is goed aangegeven.

Patiënten vinden het prettig dat ze de mogelijkheid hebben een langer consult af te spreken. Ook zijn de patiënten erg tevreden over de aandacht voor preventie. Patiënten geven aan dat zij goed geïnformeerd worden over hun ziekte, behandeling en de te gebruiken medicatie.

Een greep uit de toegevoegde opmerkingen van onze patiënten:

-Zeer vriendelijke, meelevende, open en empathische behandeling

-Vakbekwame assistentes en medewerkers, begripvol, fijne sfeer

-Prettige praktijk

-Deskundige en vriendelijk medewerkers en artsen

-Goede en prettige huisartsen

-Fijne huisarts, ik voel me gezien, gehoord en veilig als ik op het spreekuur ben

-Kan alleen maar zeggen: een topteam!

Medische informatie

Onderstaand vindt u medische informatie over diabetes, hart- en vaatziekten, COPD, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Klik op het tabblad voor meer informatie. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Diabetes Mellitus (hierna genoemd diabetes) is een aandoening waardoor er te veel glucose (suiker) in het bloed zit. Deze aandoening wordt ook wel ‘suikerziekte’ genoemd. De hoogte van de bloedglucose wordt onder andere geregeld door insuline, een hormoon uit de alvleesklier (pancreas).

Als u diabetes heeft dan gaat er in uw lichaam iets mis rondom het hormoon insuline. Bij type 1 Diabetes wordt er helemaal geen insuline gemaakt. De informatie op deze website gaat echter niet verder op dit type diabetes in. Bij type 2 Diabetes wordt er te weinig insuline gemaakt, of zijn de cellen in het lichaam ongevoelig geworden voor insuline. Het gevolg is dat de cellen niet voldoende in staat zijn om de benodigde hoeveelheid glucose (brandstof) de cel in te krijgen. Daardoor blijft er te veel glucose in het bloed (hyperglycemie). Dit kan klachten veroorzaken, zoals: vermoeidheid, dorst, jeuk, veel plassen, infecties en wazig zien.  Op den duur kunnen er problemen ontstaan met uw ogen, nieren, zenuwstelsel, hart en bloedvaten.

De behandeling van diabetes moet ervoor zorgen dat de bloedglucosewaarden niet te hoog worden (het bloed mag niet te veel glucose bevatten). Vaak zijn bij diabetes ook de bloeddruk en het cholesterol (bloedvetten) te hoog. Niet roken, gezond eten, regelmatig extra bewegen en gezond gewicht zijn belangrijk bij de aanpak van diabetes. Meestal zijn er echter ook medicijnen nodig: tabletten en soms insuline. Als de bloedglucosewaarden door de behandeling dalen, zullen klachten zoals vermoeidheid, dorst, jeuk, veel plassen, infecties en wazig zien gaan afnemen.

Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende ziekten in Nederland. Het gaat daarbij om ziekten als angina pectoris, hartinfarct, beroerte en perifeer vaatlijden (in de benen).

De meeste hart- en vaatziekten ontstaan door het dichtslibben van slagaders als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Bij atherosclerose hechten vetten en cholesterol zich vast aan de binnenkant van het bloedvat. Hierdoor wordt het bloedvat nauwer en wordt de bloedstroom belemmerd. Als de vernauwing erg groot wordt, komt er te weinig of helemaal geen bloed meer bij de achterliggende organen (bijvoorbeeld het hart of de hersenen). Een hart- en vaatziekte kan het gevolg zijn. Het kan ook zijn dat een stukje van de vernauwing beschadigt. Het lichaam probeert dit te verhelpen door het gat met een bloedstolsel te dichten. Als dit bloedstolsel loslaat, kan dit door de bloedstroom worden meegevoerd en in een kleiner bloedvat vastlopen. Er ontstaat dan een afsluiting op een andere plaats in het lichaam.

Het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten wordt aangeduid met de term ‘cardiovasculair risicomanagement’ (CVRM). Bij CVRM gaat het er om dat de kans op het krijgen van een hart- of vaatziekte zo klein mogelijk wordt gemaakt of om de al bestaande hart- of vaatziekte niet te laten verergeren.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een ziekte waarbij u constant last van uw longen heeft. De luchtwegen zijn vernauwd, waardoor vrij ademen niet mogelijk is.

COPD is een verzamelnaam voor de chronische bronchitis en longemfyseem. Bij beide aandoeningen zijn de longen en luchtwegen blijvend ontstoken. Daardoor zijn deze onherstelbaar beschadigd. De beschadigingen aan de longen bij COPD genezen dus niet meer.

De behandeling van COPD bestaat zeker niet alleen uit medicijngebruik. Wat nog veel belangrijker is, is een gezonde manier van leven. Stoppen met roken, regelmatig bewegen en gezond eten dragen allemaal bij aan een betere conditie.

Het programma ouderenzorg van Medzorg Huisartsen zorgt ervoor dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn (voor zichzelf kunnen zorgen). Hierbij werken we toe naar een optimale kwaliteit van leven. Het is gericht op functiebehoud en het vertragen van de achteruitgang.

De huisartsenpraktijk brengt in beeld welke oudere patiënten mogelijk kwetsbaar zijn (vanaf 75+). Ook andere zorgverleners, zoals de wijkverpleegkundige, en casemanager kunnen bij de huisartsenpraktijk het vermoeden aangeven dat iemand kwetsbaar is.

De praktijkondersteuner ouderenzorg maakt een afspraak met de oudere patiënt voor een consult in de praktijk of een visite bij de patiënt thuis. Samen met de patiënt en eventueel zijn/haar naaste brengt de praktijkondersteuner ouderenzorg in beeld op welke vlakken de patiënt kwetsbaar is en welke problemen er wordt ervaren in het dagelijkse leven. Ook zal er gevraagd worden of er al zorg/hulp wordt geboden van mensen om u heen of andere zorgverleners.

Samen met de patiënt en zijn/haar naaste wordt gekeken waar de patiënt tegen aan loopt of zorgen over heeft, om zo samen problemen te voorkomen en zo mogelijk op te lossen, soms met hulp uit de omgeving of met hulp van andere zorgverleners.

Geestelijke gezondheidszorg is zorg voor mensen met psychische klachten. Psychische klachten komen regelmatig voor. Vrijwel iedereen krijgt er eens in zijn leven mee te maken. Mensen schrikken nogal eens van de woorden ‘psychische klachten’, maar feitelijk gaat het om heel gewone zaken als slaapproblemen, somberheid of piekeren.