X

Medisch dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien, dit is mogelijk via MijnGezondheid.net.

U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw digitale medisch dossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).